Plynop - veškeré instalatérské práce pro Váš dům či firmu

Sortiment v kategorii Plynový kondenzacni kotel LOGANO plus GB312

Dokumentace GB312

(BUDERUS)

Logano plus GB312

 

gb_312.jpg

 

 

  • ? stacionární kompaktní plynový kondenzační kotel s výkony od 90 do 280 kW
    ? mo?nost objednání kaskády dvou kotlů o výkonu a? 560 kW
    ? vysoký normovaný stupeň vyu?ití tepla a? 108 %
    ? provedení Unit s modulovaným plynovým předsmě?ovacím hořákem pro tichý chod s nízkými emisemi ?kodlivin
  • ? mo?nost provozu bez závislosti na vzduchu z prostoru instalace
 
 

                                            Regulační přístroje pro Logano plus GB312

 

Logamatic RC20 Modulační prostorový regulátor pro sběrnici EMS. A? 8 standardních spínacích programů pro otopný okruh a TV. 3.100,-
Logamatic RC35 Prostorový modulační regulátor pro sběrnici EMS. K pou?ití jako ovládací jednotka pro regulaci teploty vytápěcího zařízení podle venkovní teploty, nebo jako prostorový regulátor. Výběr z 8 standardních týdenních časových programů, mo?nost nastavení vlastního programu. Program i pro ohřev TV a spínání cirkulačního čerpadla. Mo?nost roz?íření funkcí pomocí modulů, mo?nost řízení a? 4 otopných okruhů.
4.640,-
Logamatic RC35 s venkovním čidlem

Regulátor je vybaven čidlem venkovní teploty pro řízení podle venkovní teploty.

4.880,-
Logamatic 4121

Základní funkce:
- Řízení nástěnného kotle s UBA
- Otopný okruh se smě?ovačem (HK2)
Volitelná funkce:
- otopný okruh bez smě?ovače (HK 1), ohřev TV s nabíjecím a cirkulačním čerpadlem nebo
- otopný okruh se smě?ovačem (HK 1), ohřev TV pomocí UBA
Podrobněj?í informace o regulátorech a příslu?enství viz kapitola 6 "Regulační přístroje"

23.500,-
Logamatic 4122

Roz?íření o dal?í regulační funkce (FM 442, FM 443, FM 445, FM 446, FM 448)
Bez MEC2, pouze s kotlovým displejem
Podrobněj?í informace a příslu?enství viz kapitola "Regulační přístroje"

13.100,-
Regulační přístroje Logamatic EMS - variantní zapojení s Logamax plus GB312

regulační přístroj Logamatic 4000 - variantní zapojení s Logamax plus GB312

  • Více informací o regulačních přístrojích naleznete v kapitole 6.
  • Více mo?ností zapojení kotlů s regulačními přístroji naleznete na www.buderus.cz
Logano plus GB312
GB312-12.JPG
90 120 160 200 240 280
Jmenovitý tepelný výkon při 50/30 °C °C 90 120 160 200 240 280
při 80/60 °C °C 84 113 150 187 225 263
Tepelný příkon BK kW 86,5 116 155 193 232 271
?ířka TK délka/?ířka/vý?ka mm 994 994 1202 1202 1410 1410
Min. otvor pro dopravu mm 851/612/1400 1059/612/1400 1267/621/1400
øDAA DN 1601) 160 160 200 200 200
Spaliny - výstup HAA mm 470 470 470 495 495 495
A2 mm 332 332 384 436 488 540
Výstup kotle øVK R2 R2 DN 65 DN 65 DN 65 DN 65
HVK mm 1308 1308 1300 1300 1300 1300
Zpátečka kotle øRK Rp2 Rp2 DN 65 DN 65 DN 65 DN 65
HRK mm 270 270 374 270 374 270
Připojení pojistného ventilu øST mm Rp1 Rp1 Rp1 1/2 Rp1 1/2 Rp1 1/2 Rp1 1/2
Přípojka plynu HGAS mm 1143 1143 1143 1143 1143 1143
A1 mm 269 269 373 269 373 269
Hmotnost netto kg 205 205 240 265 300 330
Obsah vody l 16 16 20 24 27 30
Teplota spalin při 80/60 °C °C 69 78 77 76 75 78
při 50/30 °C °C 49 56 54 55 55 56
při 80/60 °C kg/s 38,9 53,9 69,9 88,0 105,0 125,7
Hmotnostní průtok spalin - plné zatí?ení při 50/30 °C kg/s 38,2 53,8 70,2 87,8 106,0 125,9
Obsah CO2 -ZP- plné zatí?. % 9,1
Disponibilní tah Pa 100
Nezávislý na vzduchu z místnosti instalace HRLU mm 1029 1029 1029 1029 1029 1029
A5 mm 373 373 373 373 373 373
Elektrický příkon Plné zatí?ení W 84 40 45 50 50 50
Část. zatí?ení W 40
Maximální teplota výstupu 2) °C 80
Přípustný provozní přetlak bar 4
Známka CE CE-0085 BP 5508

1) Průměr po připojovacím kotlovém kusu KAS/KAB=DN125
2) STB-pojistná teplota 100 °C

Logano plus GB312 - dvojkotel - kaskáda z výrobního závodu
GB312-13.JPG
Velikost kotle 180 240 320 400 480 560
Jmenovitý tepelný výkon při 50/30 °C °C 180 240 320 400 480 560
při 80/60 °C °C 168 226 302 374 450 526
Tepelný výkon kW 173 232 310 386 464 542
?ířka max BKmax mm 1784 1748 1949 2040 2247 2196
?ířka BK mm 994 994 1202 1202 1410 1410
Hloubka T mm 1842 1842 1995 2135 2139 2135
Odstup kotlů TZ mm 642 642 795 935 936 935
Min. otvor pro dopravu délka/?ířka/vý?ka mm 851/612/1400 1059/612/1400 1267/612/1400
Výstup spalin øDAA vnitřní DN 200 200 200 250 250 250
HAA mm 981 981 989 1727 1732 1727
A2 mm 332 332 384 436 488 540
Výstup kotle øVK DN 65 DN 65 DN 80 DN 80 DN 100 DN 100
Zpátečka kotle øRK DN 65 DN 65 DN 80 DN 80 DN 100 DN 100
Přípojka plynu A1 mm 270 270 374 270 374 270
Velikost kotle 180 240 320 400 480 560
Instalační rozměry kaskády K mm 327 327 433 327 431 327
M mm 455 455 455 663 663 871
N mm 270 270 374 270 374 270
O mm 578 578 622 627 679 679
R mm 565 565 773 773 981 981
S mm 176 176 125 210 157 106
U mm 210 210 246 242 243 242
Hmotnost netto kg 410 410 480 530 600 660
Obsah vody l 32 32 40 48 54 60
Teplota spalin při 80/60 °C °C <75
při 50/30 °C °C <50
Hmotnostní průtok spalin při 80/60 °C kg/s 77,8 107,8 139,8 176,0 210,0 251,4
při 50/30 °C kg/s 76,4 107,6 140,4 175,6 212,0 251,8
Obsah CO2 - zemní plyn % 9,1
Disponibilní tah Pa 100
Maximální teplota výstupu 1) °C 80
Přípustný provozní přetlak bar 4
Známka CE CE-0085 BP 5508

1) STB-pojistná teplota 100 °C
Copyright © 2007 Plynop.com Topenářství | Tel. +420 608 778 846 Antonín Habáň | Email: plynop@atlas.cz | Administrace | webdesign Praha