Plynop - veškeré instalatérské práce pro Váš dům či firmu

Sortiment v kategorii Nástěnný plynový kondenzační kotel LOGAMAX plus GB022

Dokumentace GB022

(BUDERUS)

Logamax plus GB022

 

gb022.jpg

 

 

? tento plynový kondenzační kotel je vhodný jak pro novostavby, tak pro modernizace vytápění rodinných, bytových domů i etá?ových systémů vytápění
? systémy odvodu spalin je mo?no instalovat dle podmínek stavby jako systém závislý či nezávislý na vzduchu v místnosti
? varianty jen pro vytápění, s přípravou TV v externím zásobníku nebo průtokovým způsobem v deskovém výměníku s volitelnou funkcí ?teplého startu?, rozsah modulace výkonu 25 ? 100 %
? normovaný stupeň vyu?ití a? 108,5 %

Cena
bez DPH
Regulační přístroje Logamatic
Logamatic RC10 Základní prostorový modulační regulátor pro sběrnici EMS, mo?nost nastavení denní teploty a doběhu kotlového čerpadla 2.080,-
Logamatic RC20 Modulační prostorový regulátor pro sběrnici EMS. A? 8 standardních spínacích programů pro otopný okruh a TV. 3.100,-
Logamatic RC20 RF (vč. bezdrát. přijímače RFM20)
  • EMS-bezdrátová sada (pro 1 otopný okruh sestávající z bezdrátové ovládací jednotky RC20 RF pro umístění v místnosti a bezdrátového modulu RFM20)
  • Včetně 2 baterií typu AA pro bezdrátovou ovládací jednotku pro montá? v místnosti RC20 RF
6.290,-
Logamatic 250RF Modulační bezdrátový regulátor, programy pro otopný okruh, včetně přijímacího čidla u kotle. Dosah a? 30m po budově. Komunikace s čidlem je speciálně zakódována, tedy je mo?né hromadné pou?ití v bytových domech 5.930,-
Logamatic RC35 s venkovním čidlem

Regulátor je vybaven čidlem venkovní teploty pro řízení podle venkovní teploty.

4.880,-
Logamatic RC35 Prostorový modulační regulátor pro sběrnici EMS. K pou?ití jako ovládací jednotka pro regulaci teploty vytápěcího zařízení podle venkovní teploty, nebo jako prostorový regulátor. Výběr z 8 standardních týdenních časových programů, mo?nost nastavení vlastního programu. Program i pro ohřev TV a spínání cirkulačního čerpadla. Mo?nost roz?íření funkcí pomocí modulů, mo?nost řízení a? 4 otopných okruhů.
4.640,-
Rozměry / Technická data Logamax plus GB022

Logamax plus GB022-24 GB022-24 K
Kategorie druhu plynu podle EN 437 (CZ) II2H3P 18 mbar, 37 mbar (zem. plyn H a zkapal. plyn P ) II2H3P 18 mbar, 37 mbar (zem. plyn H a zkapal. plyn P)
Výkon pro teplou vodu kW 5,7 - 28,5 (s externím zásobníkem) 5,7 - 28,5
Jmenovité zatí?ení (spodní hodnota) vytápění kW 5,7 - 23,0 5,7 - 23,0
Jmenovité zatí?ení (horní hodnota) vytápění kW 6,3 - 25,3 6,3 - 25,3
Maximální spotřeba (teplá voda/zásobník) m3/h 3,02 3,02
Maximální spotřeba (vytápění) m3/h 2,43 2,43
Normovaný stupeň vyu?ití při spádu (40/30 °C) % 108,5 108,5
Normovaný stupeň vyu?ití při spádu (75/60 °C) % 104,5 104,5
Hladina akustického výkonu-vytápění dB(A) 43,4 43,4
Hladina akustického výkonu-teplá voda dB(A) 47,1 47,1
Komínové ztráty při vypnutém hořáku (ztráty tepla pohotovostním stavem) na jmenovitý výkon % 1,2 1,2
Průměr trysek plynu, zemní plyn H mm 4,45 4,45
Průměr trysek plynu, zkapalněný plyn P mm 3,45 3,45
Jmenovitý tepelný výkon (75/60 °C) kW 5,3 - 22,0 5,3 - 22,0
Jmenovitý tepelný výkon (40/30 °C) kW 6,0 - 24,0 6,0 - 24,0
Maximální teplota výstupu °C 90 90
Povolený tlak v zařízení bar 1,0 - 3,0 1,0 - 3,0
Čerpadlo UP 15-50 UP 15-50
Mno?ství odebírané teplé vody při ∆T = 50 °C l/min - 8,0
Mno?ství odebírané teplé vody při ∆T = 35 K l/min - 11,5
Připojovací tlak teplé vody bar - 0,9 - 10
Teplota teplé vody °C - 30 - 60
Druh připojení odvodu spalin (konstrukční typ) B23, B33, C13, C33, C43, C53 B23, B33, C13, C33, C43, C53
Vedení odvodu spalin / přívodu spalovacího vzduchu ø mm 60 / 100 60 / 100
Normový emisní faktor NOx mg/kWh <30 <30
Normový emisní faktor CO mg/kWh <22 <22
Připojovací napětí sítě V 230 230
Elektrické krytí IP 40 (B xx ), IP X4D (C xx ) IP 40 (B xx ), IP X4D (C xx )
Elektrický příkon: pohotovostní / dílčí / plný W 4 / 88 / 110 4 / 88 / 110


Copyright © 2007 Plynop.com Topenářství | Tel. +420 608 778 846 Antonín Habáň | Email: plynop@atlas.cz | Administrace | webdesign Praha